Mita Gift Bags

Art. No. 20001 Happy Birth Day

Art. No. 20002 Baby Boy Art. No. 20003 Baby Girl Art. No. 20004 Love

Art No. 20005 9 Love

Art No. 20006 Art No. 20007 Art No. 20008 Teddy Bear
   

Standeepack Big & Small

Paper Bag No. 10059 Polka Dot Bag

   

 

Paper Bags
Paper Bag # 915 Paper Bag # 916 Paper Bag # 920 Paper Bag # 921
Paper Bag # 922 Paper Bag # 923 Paper Bag # 924 Paper Bag # 929
   
Paper Bag # 930 Paper Bag # 931